กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา62

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมปัจจัยไทยธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักทำบุญ
[Gallery Link] https://www.facebook.com/media/set/?vanity=baandaroon1998&set=a.1302298823259626
1
^