พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
^