ขยายผลการอบรมวิทยาศาสตร์

คุณครูเข้าประชุมขยายผลการอบรมวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดนำมาสอนเด็ก ๆ ค่ะ
^