กิจกรรมระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลาโตเร

กิจกรรมระลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลาโตเร ผู้ก่อตั้งคณะภคิณีพระราชินีมาเรีย
^