ต้นไม้

วันนี้นักเรียน อ.3ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน "เรื่องต้นไม้" ที่สวนต้นไม้ของน้องนะดาห์ ต้องขอขอบคุณคุณพ่อน้องนะดาห์ที่ให้ความรู้และขนมอร่อยๆกับเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆสนุกและตื่นเต้นมากคะ
^